Samarbetssamtal

Det är ett mycket tydligt förhållningssätt från min sida att lyfta fram barnes behov vilket uppskattas av alla föräldrar. Så länge vi är arga har vi fokus på vad vi inte tycker om, istället för att få kontakt med våra behov och vad vi skulle vilja hända. Min erfarenhet är att det är först när pappa och mamma närmar sig varandra som föräldrar till gemensamma barn, som en egentlig förhandling kan börja.

Samarbetsamtalen är strukturerade och syftar till att föräldrarna kan nå överenskommelser eller underlag till dom när det gäller vårdnad, boende och umgänge. Oftast kan delmål om umgänge  med uppföljning och utvärdering efter tid, vara en öppning till att återfå tillit till varandra. Denna process uppskattas av föräldrar i tvistemål då uppföljning och utvärdering av umgänge sker med min medverkan. Ett väl fungerande umgänge kostar oftast mycket energi och det är enligt min mening ett viktigt föräldraansvar att det fungerar.

Login