Medlare i domstolsprocess vid tvistemål om vårdnad-, boende-, umgänge- och verkställighetsmål inom hela landet.

Mats Rudolphis Dellenäng
070 - 4415412
Det är av yttersta vikt att vara vän med sitt barn - en vänskap som varar livet ut.  

Den viktigaste faktorn för barns välmående efter föräldrarnas separation är att inte utsätta barnen för konflikter mellan föräldrarna.
      
Jag är auktoriserad familjerättssocionom och har lång erfarenhet av familjerättsligt arbete inom kommuner samt som familjerådgivare. Sedan 1993 har jag kontinuerligt varit förordnad som medlare av domstolar i  mer än 1 900 mål. Jag har stor erfarenhet av medling samt genomgått kontinuerliga utbildningar om juridik samt om barns behov och har stor erfarenhet av att samtala med barn i vårdnadstvister. Min medling utgår med barnet i fokus och att informera om gällande lagstiftning och därmed få föräldrar att gemensamt ta ansvar för deras barn. Min målsättning är ett kompletterande föräldraskap med ansvarsfull tillit till varandra. Mina utbildningar om barn och barnsamtal samt kunskaper om barn i vårdnadstvister är förutsättningarna för lyckade medlingsförfaranden. Konflikten mellan föräldrarna tonas ner genom egna överenskommelser som är mera hållbara än när domstolar tagit beslut. Jag rekommenderar och erbjuder alltid föräldrar uppföljningar och utvärderingar av de överenskommelser föräldrar åstadkommit i min medling vilket de flesta föräldrar föredrar.   

Jag har även stor erfarenhet av att medla mellan föräldrar i verkställighetsmål där barn ej ges möjlighet att utöva umgänge med föräldrar enligt dom både inom landet och internationella mål, s k Haag-konventionsmål.  

Andra typer av uppdrag som jag arbetar med är samarbetssamtal mellan föräldrar samt att närvara vid umgängesstöd. Under de senaste åren har jag även föreläst om medling för domstolspersonal och advokater. Jag är väl förtrogen med gällande lagstiftning samt om domar om vårdnad, boende och umgänge. Många föräldrar kontaktar mig för råd och vägledning innan de börjar processa i domstol vilket jag rekommenderar. Jag ger vidare handledning till föräldrar under flera år efter separationer.

Varmt välkommen att kontakta mig på telefon eller via e-post!  

Login