Verkställighetsärenden

Vid verkställighet av dom enligt 21 kap 2 § föräldrabalken, avseende umgänge behöver barnet och föräldrarna, ibland hjälp att bryta isen. Speciellt om barnet inte har träffat umgängesföräldern under en lång tid. På senare år har det även blivit allt vanligare att föräldrar inte följer tingsrättens beslut om umgänge.  

I en del fall har nya omständigheter uppstått vilket leder till att jag bistår med justering av domar eller överenskommelser. Nya förutsättningarkan ha uppstått varför domen inte överensstämmer med barnets behov. Jag samtalar ofta med barn för att höra deras inställningar. Barn är ej fria att uttrycka sina önskemål när de är medvetna om deras föräldrars brist på samarbete om dem. Därutöver närvarar jag även  inledningsvis vid umgängen som delmål.

      

Login