Verkställighetsärenden

Vid verkställighet av dom enligt 21 kap 2 § föräldrabalken, avseende umgänge behöver barnet och föräldrarna, ibland hjälp att bryta isen. Speciellt om barnet inte har träffat umgängesföräldern under en längre tid. På senare år och märkbart senaste året 2018, har det även blivit allt vanligare att föräldrar inte följer tingsrättens beslut om umgänge.  

I en del fall har nya omständigheter kring barn uppstått vilket leder till att jag bistår med justering av domar eller överenskommelser. Nya förutsättningar kan ha uppstått varför domen inte överensstämmer med barnets behov. Jag samtalar ofta med barn för att höra deras inställningar. Innehållet av barnsamtalet delges därefter föräldrarna. Barn är ej fria att uttrycka sina önskemål när dom är medvetna om deras föräldrars brist på samarbete om dem. Därutöver närvarar jag även  inledningsvis vid umgängen som delmål.

      

Login