Tjänster om verkställighets - och tvistemål samt samarbetssamtal

Jag har anlitats som medlare i hela landet om tviste- och verkställighetsmål sedan år 1993.

Jag anlitas även om andra konsultuppdrag såsom samarbetssamtal, vårdnad-, boende- och umgängesutredningar och umgängesstöd samt föreläsningar. Många föräldrar kontaktar mig för råd och samtal.

Login