Medling i tvistemål

Föräldrars oförmåga att samarbeta om barn leder oftast till en vårdnads-, boende- eller umgängestvist i tingsrätten. Någon av föräldrarna har stämt den andre för att man inte kommer överens om barn. Många barn ges ej möjlighet att utöva umgänge med en förälder som de har rätt till enligt dom. En del föräldrar respekterar inte domstolsbeslutet och min roll är att försöka hitta en lösning av samförstånd mellan föräldrarna. Domstolen har dömt föräldrarna till medling och nu har de möjlighet att vara med och lösa tvisten på frivillig väg och öka möjligheterna att förbättra förutsättningarna för framtida föräldraskap. Medling är ett mycket viktigt komplement till rättsprocessen. Det finns många fördelar med medling för föräldrar som hamnat i tvist där de kan spara både tid och pengar. Det är oftast lättare att fortsätta samarbeta om gemensamm barn om man själv varit med om att arbeta fram lösningar än om en dom meddelats. Även när tvisten nått domstolen kan det vara mycket vunnit med att själva komma överens. Under alla mina år som medlare har jag mött många föräldrar i känslostarka möten som  återfått respekten för varandra som kompletterande föräldrar.

Det är viktigt att medling görs på ett rättssäkert sätt, med kvalitét och hög kompetens.
Mitt uppdrag från domstolen är att på fyra veckor få föräldrarna att komma överens om tvistefrågor enligt 6 kap 18a föräldrabalken. Jag träffar föräldrarna inledningsvis var för sig för att därefter om möjligt genomföra gemensamma möten.

  

Login