Konsekvenser för barn

Det är inte tillåtet att någon förälder saboterar barnets anknytning till den andre föräldern - anknytningen varar livet ut. Barns nyfikenhet kräver att anknytningssystemet fungerar - de är helt utlämnade till sina föräldrar. Långvariga strider mellan föräldrar sker på bekostnad av barnets utveckling med  stora risker  för att allvarligt skada barnets framtida hälsa. Föräldrar måste ge varandra tid för att kunna njuta av sina föräldraskap istället för att tvista om barnet. Barn utvecklas väl  i sunda relationer. Undvikande anknytning innebär att barn väljer bort känslor.

Vid långvariga konflikter mellan föräldrarna med rättsprocesser i domstol ökar riskerna för allvarliga känslo- och beteendemässiga störningar hos barn. Vårdnadsstrider är mycket stressande och traumatiska  och direkt skadliga för barn när de destruktiva konflikterna pågår lång tid efter föräldrarnas separation.

Parentifiering och överlojalitet

Andra typer av psykisk ohälsa som barn kan utsättas för under en tvist mellan föräldrarna är parentifiering och överlojalitet med en förälder. I båda dessa situationer åsidosätts barnets egna behov till förmån för föräldrarnas. Det är min bestämda uppfattning att barn inte skall vara föräldrar till sina egna föräldrar. Därmed skall ordningen återställas med barnets rättigheter och behov i främsta rummet med sunda förhållanden till sina föräldrar - en trygg uppväxt till harmoniska vuxna människor.

Login