Arbetssätt

Föräldramedling innebär att lösa konflikter mellan föräldrar. Som förälder kan du inte "säga upp" ditt föräldraskap och den förälder man har ett barn tillsammans med kommer man alltid att dela föräldraskapet med.

Centralt för en hållbar relation är förmågan att kunna prata med varandra.  Kärnan i föräldramedling är därför samtal - både enskilt med var och en och gemensamma samtal. Föräldrar önskar ta del av mina erfarenheter av hur andra föräldrar löser barns tillgång till båda föräldrar  både praktiskt och juridiskt.

Själva medlingen inleds med att jag först ber föräldrar att berätta om hur de upplever den aktuella situationen samt önskemål av medlingen. Jag finns med föräldrarna under en intensiv tid och utvärderar även delmål i överenskommelser. När föräldrar har kommit till en punkt där båda upplever sig respekterade och lyssnade på av den andre är det möjligt att gå över till en förhandling för en överenskommelse som underlag för fastställande av dom i den pågående tvisten.


Login